Weg met de wandelgangen – de 3 pijlers van goede interne communicatie.

12/3/2022

•    Waar haal jij je informatie vandaan als je echt iets wilt weten?
•    Hoe belangrijk zijn hier de wandelgangen? 

Het zijn een paar vragen die ik stel aan de deelnemers tijdens mijn jaarlijkse training Interne communicatie bij SBM.   Het zijn niet direct de zaken die bij ons opkomen als we het hebben over interne communicatie. We denken eerder aan intranet, whatsapp groepjes, infosessies, …

En toch, interne communicatie scoort meestal onderaan in tevredenheidsenquêtes.  We communiceren teveel, te weinig, te generiek, te weinig op maat, te traag, te top down.   We zijn niet authentiek, we zeggen één ding, maar doen iets anders.  

Iedereen is overtuigd van het belang van goede interne communicatie, maar hoe doen we dat? 

Goede interne communicatie begint met een goed verhaal. Maak tijd om je missie en strategie helder te verwoorden, geen slogans, maar een authentieke beschrijving van waar je met je bedrijf naar toe wil. 

Bouw dan aan drie pijlers voor interne communicatie: Informeren, Verbinden en Engageren: 

1.    INFORMEREN  is de eerste taak van een goed intern communicatiebeleid.  
Begin met duidelijke taakinformatie.  Veel medewerkers lopen verloren in het kluwen van regels, procedures, documenten, handleidingen, … zorg voor duidelijke en eenvoudige systemen.
Medewerkers willen graag beleidsinformatie, zoals de strategie, de resultaten, interessante projecten, successen, … Zorg dat deze informatie relevant én interessant is voor uw medewerkers: uw directieteam zal andere interesses hebben dan uw sales team of uw arbeiders. Pas dus de inhoud aan.  Zorg er wel voor dat uw communicatie consistent is, wie de boodschap ook brengt of ontvangt: one team/one voice.  
Zorg tot slot voor sociale informatie die mensen met elkaar in contact brengt: een goede who’s who, informatie over verjaardagen, geboortes, huwelijken, overlijdens, informatie over nieuwe werknemers en vertrekkers. 

2.    De tweede pijler van goede interne communicatie is VERBINDEN: Een goed intern communicatiebeleid zorgt ervoor dat de medewerkers zich geconnecteerd voelen met het bedrijf en met elkaar. Mogelijke acties zijn het coachen van leidinggevenden om goed te communiceren en verbinding te bevorderen, goede communicatietrainingen organiseren, werken aan gemeenschappelijke waarden en Employer Branding.  

3.    Tot slot zorgt een goed intern communicatiebeleid ervoor dat de medewerkers zich willen ENGAGERENom ‘the extra mile’ te gaan. Vier successen, toon waardering, zet medewerkers in het zonnetje. Maar ook: vraag feedback, betrek medewerkers bij veranderingen en toon aandacht voor hun fysiek en mentaal welzijn. 

 

Vooraleer je verdergaat met intranet, WhatsApp groepen, nieuwsbrieven, pulse surveys, onthoud altijd: goede interne communicatie is gebaseerd op vertrouwen: Beloof je medewerkers dat je hen altijd zal informeren zodra het kan.  Communiceer dan telkens snel, consequent en eerlijk, ook over slecht nieuws. En maak je geen zorgen meer over de gang: zet daar een leuke koffiecorner.