Het ondraaglijke economische voordeel van een pandemie

1/4/2021

Hoezo voordeel? De pandemie die we zo ten einde willen, heeft die ook voordelen?
Ja we weten het, het is geen originele binnenkomer maar we hebben toch jullie aandacht.
De komende jaren moeten onze beste jaren worden? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Het is belangrijk dat we elkaar steunen in de economische heropleving waar we uiteraard helemaal zelf moeten voor zorgen. Je kiest zelf de partners die de mist mee helpen opklaren. Dat beslis je zèlf. Bedrijven moeten elkaar helpen, we zijn allemaal klanten en leveranciers van elkaar, dus zijn we samen verantwoordelijk voor de ketting en het doorgeven van opdrachten en goede moed.

Er komt veel ondernemerschap en zin voor verandering op ons af. De omwenteling zal het snelst gaan bij die organisaties die zichzelf in vraag stellen en durven omschakelen. Voorzichtig zijn mag, maar niet te lang. Deze gamechanger in 2020 zal een opportuniteit blijken voor de toekomst.

Ik wil het hier even hebben over de rol van de media in zo’n scenario. Media kunnen in hun verschillende hoedanigheden een enorme boost geven aan ons functioneren en aan het opkrikken van ieders zelfvertrouwen. Helaas blijven ze vaak hangen in de hype van de dag, de clickbytes en de scorende titels. Maar ooit komt de dag dat er vervanging komt in de thema’s die zullen behandeld worden en dan moeten de journalisten een onafhankelijke rol kunnen blijven spelen, maar wel om samen in het collectieve verhaal onze maatschappij positief vooruit te helpen.
We moeten ook rekening houden met een aantal evoluties die zich de laatste jaren hebben voorgedaan in de klassieke media nl. de consolidatie, het stijgend aantal freelancers en de digitalisering.
De mediagroepen zijn de laatste jaren groter geworden door een hele reeks overnames. Dat zorgt ervoor dat de communicatie vanuit organisaties en bedrijven ook anders moet aangepakt worden. Vandaag hebben de mediagroepen zowel de auditieve, als visuele media in handen, en kunnen ze de hele ketting aanbieden van dagbladen, over radio tot TV, ja zelf regionale TV.

Door die consolidaties ontstond een tweede fenomeen. Redacties werden ingeperkt, journalisten kregen de opdracht generalist te worden en open te staan voor verschillende onderwerpen. Tegelijkertijd zochten journalisten een eigen weg als zelfstandige. Idem voor fotografen. Al was dat voor hen alvast even wennen, maar ook voor de bedrijven. Een soms gevaarlijke evolutie, want wie om den brode moet schrijven komt soms onder extreme druk. Gelukkig mogen we vertrouwen hebben in de deontologie van 99% van de journalisten. Maar het is wel compleet anders dan vroeger.

Digitalisering is sedert begin 2020 in recordtempo aan een opmars begonnen. Het was al parallel in evolutie bij vele redacties, maar sedert covid-19 struikelen de mediagroepen over elkaar om elk om ter snelst online nieuws aan te brengen, via apps en push berichten op de smartphones. Ook dat zorgt voor sterke wijzigingen in de manier van communiceren: sneller, harder, directer, bondiger.
Of dit allemaal een positieve impact heeft op de content, en voorbij de hype van de dag, beschrijven we in een volgende blog.